Pozadie polygon oranžovýPredaj Servis Prenájom

Veľkoplošné LED & LCD obrazovky 

You tube kontogoogle plus
 

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov.

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti FX Vision s.r.o., so sídlom Komenského 12D,,Banská Bystrica. IČO: 47047640, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica , oddiel Sro, vložka č. 23802/S (ďalej aj ako „Firma“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.