Obrazovky pre šport

Séria

Obrazovky pre šport je sekcia obrazoviek vhodných pre športové podujatia. LED veľkoplošné športové obrazovky môžeme umiestniť do exteriéru alebo do interiéru športovej haly. Podľa toho ich rozdeľujeme na exterérové s krytím IP 54   a viac alebo na intériérové LED obrazovky s krytím IP 20.

Ďalej si treba určiť z akej vzdialenosti sa LED obrazovka bude sledovať. Nazývame to minimálna sledovacia vzdialenosť. Podľa toho zvolíme hustotu pixlov. Je to počet pixlov v horizontále alebo vertikále na 1m. Čím hustejšia tým je obraz kvalitnejší.